Dịch vụ
Xử lý nước thải - Xử lý nước thải tòa nhà cao tầng, chung cư, nhà hàng, khách sạn,… - Xử lý nước thải thủy sản; - ... ...
Bảo trì - bảo dưỡng HTXL nước thải - Bảo trì, vận hành, nuôi cấy vi sinh các HTXL nước thải đã và đang hoạt động tại TpHCM và các tỉnh ... ...
Tư vấn giải pháp môi trường - xây dựng - Tư vấn giải pháp công nghệ môi trường phù hợp; - Tư vấn giải pháp tái sử dụng; - Tư vấn hồ sơ mô... ...
Xây dựng hạ tầng công nghiệp và dân dụng - Thi công hạ tầng kỹ thuật, cụm bể xử lý nước thải, hạ tầng thu gom và xử lý nước thải; - Xây dựng... ...
Dịch vụ
Xử lý nước thải - Xử lý nước thải tòa nhà cao tầng, chung cư, nhà hàng, khách sạn,… - Xử lý nước thải thủy sản; - ... ...
Bảo trì - bảo dưỡng HTXL nước thải - Bảo trì, vận hành, nuôi cấy vi sinh các HTXL nước thải đã và đang hoạt động tại TpHCM và các tỉnh ... ...
Tư vấn giải pháp môi trường - xây dựng - Tư vấn giải pháp công nghệ môi trường phù hợp; - Tư vấn giải pháp tái sử dụng; - Tư vấn hồ sơ mô... ...
Xây dựng hạ tầng công nghiệp và dân dụng - Thi công hạ tầng kỹ thuật, cụm bể xử lý nước thải, hạ tầng thu gom và xử lý nước thải; - Xây dựng... ...
Công trình tiêu biểu
Cung cấp và lắp đặt ...
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC ...
Hệ thống xử lý nước ...
Trạm xử lý nước thải...
Đối tác khách hàng